Dual WAN VPN WiFi AC Router DrayTek Vigor2915acDual WAN VPN WiFi AC Router DrayTek Vigor2915ac

– DrayTek Vigor2915ac Router Wi-Fi chuẩn 802.11ac Wave 2 MU-MIMO.

– Dual-WAN tin cậy cho doanh nghiệp, văn phòng…

– 2 port WAN Gigabit Ethernet, RJ45 (WAN 2 được chuyển đổi từ LAN 4).