8-Port Gigabit Smart PoE Managed Switch Draytek VigorSwitch P2100

– 8 port LAN Gigabit PoE 802.3af/at.

– 2 slot SFP quang Gigabit dùng uplink.

– Tính năng tự động phân bổ năng lượng (Dynamic Power Budget Distribution).

– Tắt/mở PoE cho từng port qua diện Web.