Dual-WAN VPN Router DrayTek Vigor2915

– High Throughput Loadbalancing Router – chuyên dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, phòng Internet – Game – Hỗ trợ Wi-Fi Marketing.

– 2 cổng Gigabit Ethernet WAN (WAN 2 chuyển đổi từ port LAN 4), RJ45.

– 4 cổng Gigabit Ethernet LAN, RJ45.