C1100TG-1N24P32A Cisco 1100 Terminal Services Gateway, 1 NIM, support 4G DRAM

Cisco 1100 Terminal Services Gateway C1100TG-1N24P32A w/ 32 Async,24-layer 2 switch Port, 1 NIM with support for 4G DRAM.

✓ Mã sản phẩm: C1100TG-1N24P32A

Đánh giá C1100TG-1N24P32A Cisco 1100 Terminal Services Gateway, 1 NIM, support 4G DRAM

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C1100TG-1N24P32A Cisco 1100 Terminal Services Gateway, 1 NIM, support 4G DRAM
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào