C2921-AX/K9 Cisco 2921 AX Bundle with APP, SEC license

Thiết bị chuyển mạch Router Cisco C2921-AX/K9 ISR 2921 w/ 3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 1 SM, 256MB CF, 2.5GB DRAM with IPBase, SEC and APP licenses- WAAS/vWAAS with 1300 connection RTU
✓ Mã sản phẩm: C2921-AX/K9

Đánh giá C2921-AX/K9 Cisco 2921 AX Bundle with APP, SEC license

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C2921-AX/K9 Cisco 2921 AX Bundle with APP, SEC license
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào