C2921-AXV/K9 Cisco 2921 AXV Bundle, PVDM3-32, APP, SEC, UC Lic, CUBE-10

Thiết bị chuyển mạch Router Cisco C2921-AXV/K9 Cisco 2921 AXV Bundle, PVDM3-32, APP, SEC, UC License, CUBE-10
✓ Mã sản phẩm: C2921-AXV/K9