C2921-CME-SRST/K9 Router Cisco 2921 with Voice Bundle

Thiết bị chuyển mạch Router Cisco C2921-CME-SRST/K9 – 2921 Voice Bundle with PVDM3-32, FL-CME-SRST-25, UC Lic, FL-CUBE10
✓ Mã sản phẩm: C2921-CME-SRST/K9

Đánh giá C2921-CME-SRST/K9 Router Cisco 2921 with Voice Bundle

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C2921-CME-SRST/K9 Router Cisco 2921 with Voice Bundle
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào