C897VA-K9 Router Cisco 897VA with VDSL/ADSL2+ Annex A

Thiết bị định tuyến Router Cisco C897VA-K9 Router Cisco 897VA Gigabit Ethernet security router with SFP and VDSL/ADSL2+ Annex A

✓ Mã sản phẩm: C897VA-K9