C9600-PWR-2KWAC Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply

Cisco C9600-PWR-2KWAC Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply for switch Cisco C9606R
Mã sản phẩm: C9600-PWR-2KWAC

Đánh giá C9600-PWR-2KWAC Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá C9600-PWR-2KWAC Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào