C9600X-SUP-2 Cisco Catalyst 9600X Supervisor Engine 2

C9600X-SUP-2 Module card 1U quảng lý cho Cisco 9606R Chassis trên Slot 3 hoặc 4, có hiệu suất cao sử dụng phần mềm Cisco IOS XE Software version 17.7.1, khả năng chuyển mạch lên đến 25.6 Tbps, khả năng chuyển tiếp gói tin lên tới 8 Bpps.

✓ Mã sản phẩm: C9600X-SUP-2