CBS250-8PP-E-2G-EU

Thiết bị mạng CBS250-8PP-E-2G-EU là dòng Switch 8 Ports thông minh của Cisco, thiết kế nhỏ gọn linh hoạt có hiệu suất cao có các tính năng quản lý mạng và bảo mật. (Cisco Model: CBS250-8PP-E-2G) Cisco Bussiness 250 8 10/100/1000 ports, 2 Gigabit copper/SFP combo ports.