CBS350-24S-4G-EU

Thiết bị switch Cisco Business CBS350-24S-4G-EU 24 cổng quang Gigabit SFP và 2 cổng Gigabit copper/SFP combo + 2 cổng Gigabit SFP.