CISCO2921-V/K9 Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK, FL-CUBE10

Thiết bị định tuyến Router Cisco CISCO2921-V/K9 Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK, FL-CUBE10
✓ Mã sản phẩm: CISCO2921-V/K9