EX9204-REDUND3A-DC Switch Juniper Base EX9204 4 Slot Chassis

Switch Juniper EX9204-REDUND3A-DC Base EX9204 4 Slot Chassis, 4-slot chassis with passive midplane, 1x fan tray, 2x REs, 2x Switch Fabric-2 modules, 2x 2,400 W DC PSUs chính hãng giá tốt Switch Juniper EX9200 Datasheet
✓ Mã sản phẩm: EX9204-REDUND3A-DC