EX9208-REDUND-DC Switch Juniper Base EX9208 8 Slot Chassis

Switch Juniper EX9208-REDUND-DC Base EX9208 8 Slot Chassis, 8-slot chassis with passive midplane, 1x fan tray, 2x REs, 2x Switch Fabric modules, 4x 2,400 W DC PSUs chính hãng giá tốt Switch Juniper EX9200 Datasheet
✓ Mã sản phẩm: EX9208-REDUND-DC