EX9214-BASE3A-AC-T Switch Juniper Base EX9214 14 Slot Chassis

 Switch Juniper EX9214-BASE3A-AC-T Base EX9214 14 Slot Chassis, 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 1x Routing Engine, 2x Switch Fabric-2 modules, 3x 4,100W AC PSUs chính hãng giá tốt Switch Juniper EX9200 Datasheet
✓ Mã sản phẩm: EX9214-BASE3A-AC-T