EX9214-REDUND3A-AC Switch Juniper Base EX9214 14 Slot Chassis

Switch Juniper EX9214-REDUND3A-AC Base EX9214 14 Slot Chassis, 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 2x REs, 3x Switch Fabric-2modules, 4x 4,100 W AC PSUs chính hãng giá tốt Switch Juniper EX9200 Datasheet
✓ Mã sản phẩm: EX9214-REDUND3A-AC