FireWwall 02-SSC-0940 SonicWall SOHO 250W Wireless Appliance

Thiết bị tường lửa 02-SSC-0940 SonicWall SOHO 250W Wireless Appliance là FireWall có tính năng phát WiFi chuẩn 802.11 a/b/g/n , hỗ trợ lên đến 50.000 phiên kết nối đồng thời thích hợp cho các hệ thống mạng văn phòng, mạng gia đình.

✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-0940