FortiSwitch 424E-Fiber (FS- 424E-Fiber)

Model: FortiSwitch 424E-Fiber (FS- 424E-Fiber)

Detail: FS-424E-Fiber: FortiSwitch 424E-Fiber Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24x GE SFP and 4x 10 GE SFP+ Uplinks

Đánh giá FortiSwitch 424E-Fiber (FS- 424E-Fiber)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá FortiSwitch 424E-Fiber (FS- 424E-Fiber)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào