FPR-2110 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 2110 Series

Tường lửa Firewall Cisco Firepower FPR-2110 3 Gbps Next-Generation Firewall (NGFW) 12 x RJ45, 4 x SFP, 1 MGMT, 1 x 100 GB Storage

Mã sản phẩm: FPR-2110