FPR-C9300-AC – Digitech JSC

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR-C9300-AC Firepower 9300 Appliance ASA Bundle, AC supplies
FPR-C9300-AC là một thiết bị tường lửa Cisco Firepower 9300 Series . Tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) cấp nhà cung cấp dịch vụ này lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu và các cài đặt hiệu suất cao khác yêu cầu độ trễ thấp và thông lượng cao.
Mã sản phẩm: FPR-C9300-AC