FPR2120-K9 Cisco Firepower 2120 Appliance, 1U Spare, include SSD

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR2120-K9 Cisco Firepower 2120 Appliance, 1U Spare, inc SSD, 12 x RJ45, 4 x SFP, 3 Gbps NGFW

 Mã sản phẩm: FPR2120-K9