FPR4140-NGIPS-K9 Cisco Firepower 4140 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays

Thiết bị tường lửa Firewall Cisco FPR4140-NGIPS-K9 Cisco Firepower 4140 NGIPS Appliance, 38 Gig NGIPS, 1U, 2 x Network Module Bays chính hãng.

Mã sản phẩm: FPR4140-NGIPS-K9