FPR9K-SM24-FTD-BUN Cisco Firepower 9300 Security Module 24 FTD Bundle

FPR9K-SM24-FTD-BUN là một thiết bị tường lửa Cisco Firepower 9300 Series . Tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) cấp nhà cung cấp dịch vụ này lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu và các cài đặt hiệu suất cao khác yêu cầu độ trễ thấp và thông lượng cao.

Thiết bị tường lửa doanh nghiệp Firewall Cisco FPR9K-SM24-FTD-BUN Cisco Firepower 9300 Security Module 24 FTD Bundle with 21G NGFW Throughtput

Mã sản phẩm: FPR9K-SM24-FTD-BUN