FWB-100E FortiWeb 100E Web Application Firewall 4x GE RJ45 ports, 4 GB RAM, 32 GB SSD

Thiết bị tường lửa cho ứng dụng Web FWB-100E FortiWeb 100E Web Application Firewall là một tường lửa ứng dụng web (WAF) bảo vệ các ứng dụng web và API khỏi các cuộc tấn công nhắm mục tiêu khai thác các lỗ hổng đã biết và chưa biết. FortiWeb 100E sử dụng máy học để lập mô hình cho từng ứng dụng, bảo vệ các ứng dụng khỏi các lỗ hổng đã biết và khỏi các mối đe dọa zero-day.

✓ Mã sản phẩm: FWB-100E