Firewall SonicWall TZ300P

Model: Firewall SonicWall TZ300P

Detail: ● Interfaces 5x1GbE, 1 USB, 1 Console ● (PoE) support 2 ports (2 PoE or 1 PoE+) ● Firewall inspection throughput 750 Mbps ● Threat Prevention throughput 235 Mbps ● Application inspection throughput 375 Mbps ● IPS throughput 300 Mbps ● Anti-malware inspection throughput 235 Mbps

Đánh giá Firewall SonicWall TZ300P

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Firewall SonicWall TZ300P
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào