ISR4321-AX/K9 Cisco ISR 4321 AX Bundle IPBase, APP and SEC licenses

Thiết bị định tuyến Router Cisco ISR4321-AX/K9 ISR 4321 AX Bundle, with IPBase, APP and SEC licenses

✓ Mã sản phẩm: ISR4321-AX/K9