ISR4351/K9 Router Cisco 3 GE, 3 NIM, 2 SM, 4 GB FLASH, 4 GB DRAM

Router Cisco ISR4351/K9 Integrated Services Router ISR 4351 3 GE, 3 NIM, 2 SM, 4 GB FLASH, 4 GB DRAM (default memory) CON-SNT-ISR4351K chính hãng.

✓ Mã sản phẩm: ISR4351/K9