ISR4431/K9 Router Cisco 4 GE 3 NIM 8 GB FLASH 2 GB DRAM 4 GB DRAM

Router Cisco ISR4431/K9 ISR 4431 4 GE, 3 NIM, 8 GB FLASH, 2 GB DRAM (data plane), 4 GB DRAM (control plane) CON-SNT-ISR4431K

✓ Mã sản phẩm: ISR4431/K9

Đánh giá ISR4431/K9 Router Cisco 4 GE 3 NIM 8 GB FLASH 2 GB DRAM 4 GB DRAM

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá ISR4431/K9 Router Cisco 4 GE 3 NIM 8 GB FLASH 2 GB DRAM 4 GB DRAM
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào