JL363A Aruba 8400X 32 Port 10GbE SFP/SFP+ MACsec Advanced Module

JL363A Aruba 8400X 32 Port 10GbE SFP/SFP+ MACsec Advanced Module, sử dụng cho dòng switch Aruba 8400 Chassis series chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: JL363A