JL365A Aruba 8400X 8 Port 40GbE QSFP+ Advanced Module

JL365A Aruba 8400X 8 Port 40GbE QSFP+ Advanced Module, sử dụng cho dòng switch Aruba 8400 Chassis series chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: JL365A