JL601A Aruba X391 850W Port to Power AC Power Supply

Module nguồn Aruba X391 JL601A dùng cho switch Aruba 8360-48Y6C, công suất 850W port to power AC, chính hãng giá tốt

✓ Mã sản phẩm: JL601A