JL713A Module Nguồn Aruba X391 850W Power To Port AC Power Supply

Module nguồn Aruba X391 JL713A 850W power to port AC power supply. Phân phối nguồn dùng cho switch Aruba CX 8360 850W chính hãng, báo giá tốt

✓ Mã sản phẩm: JL713A