Line Card C9600-LC-40YL4CD Cisco Catalyst 9600 Series 40x 50GE, 2x 200GE, 2x 400GE

Line Card C9600-LC-40YL4CD Cisco Catalyst 9600 Series 40-port 50GE, 2-port 200GE, 2-port 400GE. Sử dụng cho Cisco C9606R kết hợp với C9600X-SUP-2 hoặc C9600-SUP-1 giúp hệ thống chuyển mạch có hiệu suất cao, hỗ trợ IPv6, hỗ trợ tiêu chuẩn mã hóa nâng cao 256 (AES-256) với thuật toán mã hóa MACsec và WAN-MACsec.

✓ Mã sản phẩm: C9600-LC-40YL4CD