Mô đun nối mạng FS 10GBASE SFP

 Mô đun nối mạng FS 10GBASE SFP 850nm, Tranceiver Module_SFP-10GSR-85