N5600-M12Q – Nexus 5624Q/5648Q 12 ports 40G VXLAN GEM

Module line card Cisco N5600-M12Q 12 cổng quang 40G Ethernet/FCoE sử dụng cho switch Nexus 5624Q, 5648Q.

✓ Mã sản phẩm: N5600-M12Q