N9K-C9364D-GX2A Cisco Nexus 9000 series switch.

Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch with 64p 400/100-Gbps QSFP-DD ports and 2p 1/10 SFP+ ports

✓ Mã sản phẩm: N9K-C9364D-GX2A

Đánh giá N9K-C9364D-GX2A Cisco Nexus 9000 series switch.

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-C9364D-GX2A Cisco Nexus 9000 series switch.
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào