N9K-SUP-B+ Cisco Nexus 9500 6-Core/12-Thread Supervisor

Cisco Nexus 9500 N9K-SUP-B+ 6-Core/12-Thread Supervisor: 1.9GHz X86, 32GB DRAM, 256GB SSD

✓ Mã sản phẩm: N9K-SUP-B+

Đánh giá N9K-SUP-B+ Cisco Nexus 9500 6-Core/12-Thread Supervisor

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá N9K-SUP-B+ Cisco Nexus 9500 6-Core/12-Thread Supervisor
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào