QFX10002-72Q Juniper QFX10002 with 72-port 40GbE QSFP+ / 24-port 100GbE QSFP28 / 288-port 10GbE SFP+

Switch Juniper QFX10002-72Q QFX10002 system with 72-port 40GbEQSFP+ / 24-port 100GbE QSFP28 /288-port 10GbE SFP+ with 4 1600 W AC power supplies and 3 fan trays.
✓ Mã sản phẩm: QFX10002-72Q