QFX10016-REDUND Switch Juniper QFX10016 Redundant 16-slot chassis

Switch Juniper QFX10016-REDUND QFX10016 Redundant 16-slot chassis with 2 CBs, 10 2,700 W AC power supplies, 2 fan trays, 2 fan tray controllers, and 6 switch fabric cards.
✓ Mã sản phẩm: QFX10016-REDUND

Đánh giá QFX10016-REDUND Switch Juniper QFX10016 Redundant 16-slot chassis

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá QFX10016-REDUND Switch Juniper QFX10016 Redundant 16-slot chassis
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào