QFX5100-24Q-AA-AFI Switch Juniper QFX5100, 24 QSFP ports, Double-wide Expansion Slot

thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-24Q-AA-AFI (QFX5100 24Q AA AFI) QFX5100, 24 QSFP ports, double-wide expansion slot, Layer 3, AC PSU, back-to-front airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-24Q-AA-AFI