QFX5100-24Q-DC-AFI Switch Juniper QFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots

Thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-24Q-DC-AFI (QFX5100 24Q DC AFI) QFX5100, 24 QSFP ports, 2 expansion slots, Layer 3, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-24Q-DC-AFI