QFX5100-48S-DC-AFI Switch Juniper QFX5100 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP ports

 thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-48S-DC-AFI​​​ (QFX5100 48S DC AFI) QFX5100, 48 SFP+/SFP ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant DC power supplies, back-to-front airflow chính hãng giá tốt
✓ Mã sản phẩm: QFX5100-48S-DC-AFI