QFX5100-48T-AFO Switch Juniper QFX5100 48 100M/1G/10G RJ-45 ports, 6 QSFP ports

thiết bị mạng Switch Juniper QFX5100-48T-AFO​​​ (QFX5100 48T AFO) QFX5100, 48 100M/1G/10G RJ-45 ports, 6 QSFP ports, redundant fans, redundant AC power supplies, front-to-back airflow chính hãng giá tốt

✓ Mã sản phẩm: QFX5100-48T-AFO​