Sonicwall TZ270W Appliance (02-SSC-7313)

Firewall Sonicwall TZ270W Appliance (02-SSC-7313), tích hợp Total Secure – Threat Edition 1 Year License, wifi 2 băng tần 2.4 GHz và 5.0 GHz, cung cấp giải pháp bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc văn phòng chi nhánh.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-7313