SonicWall TZ470W (02-SSC-2831) Wireless-AC Appliance

Tường lửa SonicWall TZ470W (02-SSC-2831) Wireless-AC Appliance với 8 Ports 1GbE RJ45, , 2×2.5GbE, Wifi 2×2 802.11ac Wave 2 chính hãng giá tốt, đầy đủ CO CQ.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-2831