Tường lửa SonicWall NSa 4650 (01-SSC-1938)

Tường lửa SonicWall NSa 4650 (01-SSC-1938) Appliance chính hãng giá tốt, đầy đủ CO CQ. SonicWall NSa 4650 với 6.0 Gbps Firewall throughput, là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp khoảng 400 User.

✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-1938