Tường lửa SonicWall NSa 9450 (01-SSC-1942)

Tường lửa SonicWall NSa 9450 (01-SSC-1942) Appliance chính hãng giá tốt. SonicWall NSa 9450 cung cấp 17.1 Gbps Firewall throughput, 10.2 Gbps IPS throughput, hỗ trợ cho doanh nghiệp khoảng 2500 User.
✓ Mã sản phẩm: 01-SSC-1942