WS-C2960CPD-8TT-L Cisco Catalyst 2960C PD 8 Port FE 2 x 1G, PoE+ LAN Base

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960CPD-8TT-L 2960C PD 8 port FE, 2 x 1G, PoE+ (input) LAN Base

✓ Mã sản phẩm: WS-C2960CPD-8TT-L