WS-C2960L-48TQ-LL Cisco Catalyst 2960L 48 Ports GigE, 4 x 10G SFP+ LAN Lite

Thiết bị chuyển mạch Switch Access Cisco WS-C2960L-48TQ-LL Catalyst 2960L 48 Ports 10/100/1000 Ethernet Layer 2, 4 x 10G SFP+ LAN Lite

✓ Mã sản phẩm: WS-C2960L-48TQ-LL